QuarantaineQuiz

Na het grote succes van de QuarantaineQuiz start op dinsdag 14 april de QuarantaineQuiz2.

Meedoen? Superleuk!

Stort vóór 10 april € 20,00 naar NL48ABNA0806975385 tnv FHC Piguillet onder vermelding van je teamnaam, én stuur een mailtje naar Quarantainequiz@pubquizmaster.nl met daarin vermeld "QuarantaineQuiz 2" plus je teamnaam, en onder welke naam je de betaling hebt gedaan.

Spelregels:

1. Deze QuarantaineQuiz bestaat uit 20 quizzen van elk twaalf vragen.

Met de antwoorden verzamel je letters, van deze letters maak je een 12-letterwoord dat de oplossing is van de betreffende quizdag. 

2. Maak elke dag de quiz met je team (op afstand!) en vind zo snel mogelijk de oplossingen en de daarbij behorende letters. De letters samen vormen elke dag een 12-letterwoord. Dit woord stuur je zo snel mogelijk - maar in ieder geval vóór 22.00 uur - in naar Quarantainequiz@pubquizmaster.nl. (met het email-adres waarmee je bent aangemeld en onder vermelding van je teamnaam). 

3. Voor het juiste 12-letterwoord krijg je 2 punten.

4. Met de beginletters van de 12-letterwoorden kun je een 20-letterwoord maken.

Het team dat als eerste het juiste woord inzendt krijgt 5 bonuspunten, het tweede team 4, het derde team 3 punten, het vierde team 2 punten en het vijfde team 1 punt. Ook hier geldt: je eerste gegeven antwoord telt.

5. Het team dat na 20 quizzen bovenaan staat is de winnaar, er zijn prijzen voor de nrs 1, 2 en 3, en dan elke 50ste plaats (50ste, 100ste, etc, uitgaande van de ranglijst > op alfabet).

6. Elke dag om 11.00 uur wordt de nieuwe quiz naar je gemaild.

7. Je eerste inzending telt: vaker inzenden heeft dus geen zin.

8. Let op: Er zijn op verschillende manieren extra punten te verdienen, zo krijgen de eerste 20 inzenders (per dag) een bonuspunt (mits het antwoord juist is!). Sommige quizzen genereren extra bonuspunten, dit wordt altijd duidelijk aangegeven.

De eerste quiz wordt gepubliceerd op 14 april, de laatste op 20 april.

 

Veel succes!