QuarantaineQuiz

Na het grote succes van de eerste twee QuarantaineQuizzen start op maandag 11 mei de QuarantaineQuiz3.

SPELREGELS QuarantaineQuiz 3:

1. Deze QuarantaineQuiz3 bestaat uit 20 quizzen van elk twaalf vragen.

Met de antwoorden verzamel je letters, van deze letters maak je een 12-letterwoord dat de oplossing is van de betreffende quizdag. 

2. Maak elke dag de quiz met je team en vind zo snel mogelijk de oplossingen en de daarbij behorende letters. De letters samen vormen elke dag een 12-letterwoord. Dit woord stuur je zo snel mogelijk - maar in ieder geval vóór de volgende dag 13.00 uur - naar Quarantainequiz@pubquizmaster.nl. (met het email-adres waarmee je bent aangemeld). 

3. Voor het juiste 12-letterwoord krijg je 2 punten. De eerste 20 inzenders van het juiste woord krijgen een bonuspunt.

LET OP: Het 12-letterwoord kan ook een naam zijn! Voorbeeld: ELVISPRESLEY zou dus een woord kunnen zijn.

LET OP: De IJ zijn twee letters. Voorbeeld: IJSHOCKEYERS zou dus een woord kunnen zijn.

LET OP: De 12 puzzels - en dus ook de 12 letters - staan niet altijd op de juiste volgorde! De ONEVEN puzzels staan op volgorde (dus de 1e letter van de 1e puzzel is ook de 1e letter van het 12-letterwoord), de EVEN puzzels zijn dus anagrammen: hierbij moet je zelf de gevonden letters in de juiste volgorde zetten. Dus om de dag is het een anagram.

LET OP: Op sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het gaat er dan dus om het juiste antwoord te kiezen zodat je de juiste letter vindt voor het 12-letterwoord. Overigens probeer ik dit zoveel als mogelijk te voorkomen.

4. Met de beginletters van alle 12-letterwoorden kun je een 20-letterwoord maken. Dit woord mag je op elk moment inzenden.

Zend je het juiste 20-letterwoord in:

Na 3 quizzen: 10 bonuspunten

Na 4 quizzen: 9 bonuspunten, na 5 quizzen 8, na 6 quizzen 7, na 7 quizzen 6, na 8 quizzen 5, na 9 quizzen 4, na 10 quizzen 3, na 11 quizzen 2 en na 12 (of meer quizzen) 1 puntje.

LET OP: De oplossingen van de 20 dagelijkse puzzels - en dus ook de letters van het 20-letterwoord - staan niet op volgorde! Je moet ze dus zelf nog husselen.

LET OP: Zend je 20-letterwoord in in een aparte mail! Dus niet tegelijk met een dag-antwoord. Je mag het 20-letterwoord op elk moment inzenden.

5. Het team dat na 20 quizzen de meeste punten heeft verzameld is de winnaar.

Er zijn prijzen voor de nrs 1, 2 en 3.

Er is ook een prijs voor teams op de 25ste plaats, de 50ste plaats, de 75ste plaats en de 100ste plaats, uitgaande van de ranglijst > op alfabet.

6. Elke dag om 20.00 uur wordt de nieuwe quiz naar je gemaild.

7. Je eerste inzending telt: vaker inzenden heeft dus geen zin.

8. Bonuspunten. Er zijn dus op verschillende manieren extra punten te verdienen:

De eerste 20 inzenders (per dag) van het 12-letterwoord: één bonuspunt (mits het antwoord juist is!).

Het juiste 20-letterwoord levert 1 punt op, extra punten voor snelle inzenders (zie punt 4). Ook hier geldt: alleen je eerste ingezonden antwoord telt.

LET OP: Sommige quizzen zijn XXL-Quizzen, deze genereren extra bonuspunten. Dit wordt altijd duidelijk aangegeven.

De antwoorden worden de volgende dag na 13.00 uur gepubliceerd op Facebook, en krijg je ook per email.

De eerste quiz wordt gepubliceerd op 11 mei, de laatste op zaterdag 30 mei.