QuarantaineQuiz

Na het grote succes van de eerste vier QuarantaineQuizzen start op maandag 2 november de QuarantaineQuiz5.

SPELREGELS QuarantaineQuiz 5:

1. Deze QuarantaineQuiz5 bestaat uit 20 quizzen van elk twaalf vragen. Elke quiz heeft een thema.

Met de antwoorden verzamel je letters, van deze letters maak je een 12-letterwoord. De 12 antwoorden plus het 12 letterwoord vormen de oplossingen van de dag.

2. Je ontvangt dagelijks een nieuwe quiz via email, plus een link voor het antwoordformulier dat hoort bij deze quiz van de dag. De 12 antwoorden plus het 12-letterwoord stuur je vóór de volgende dag voor 10.30 uur in.

3. Per goed antwoord krijg je één punt, voor het juiste 12-letterwoord krijg je 3 punten. In totaal kun je dus 15 punten per dag vergaren.

LET OP: Het 12-letterwoord kan ook een naam zijn.

Voorbeeld: ELVISPRESLEY zou dus een woord kunnen zijn.

LET OP: De IJ zijn twee letters.

Voorbeeld: IJSHOCKEYERS zou dus een woord kunnen zijn.

LET OP: De 12 puzzels - en dus ook de 12 letters - staan niet op de juiste volgorde! De  puzzels zijn dus anagrammen: hierbij moet je zelf de gevonden letters in de juiste volgorde zetten. 

LET OP: Op sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het gaat er dan dus om het juiste antwoord te kiezen zodat je de juiste letter vindt voor het 12-letterwoord.

4. Met de beginletters van alle 12-letterwoorden kun je een 20-letterwoord maken. Dit woord mag je op elk moment inzenden.

Zend je het juiste 20-letterwoord in:

Met quiz 1: 20 bonuspunten

Met quiz 2: 19 bonuspunten, na 3 quizzen 18, na 4 quizzen 17, na 5 quizzen 16, enzovoort enzovoort, tot de laatste quiz nog 1 puntje te verdienen valt.

LET OP: De oplossingen van de 20 dagelijkse puzzels - en dus ook de letters van het 20-letterwoord - staan niet op volgorde! Je moet ze dus zelf nog husselen.

LET OP: je krijgt maar één kans om het 20-letterwoord in te sturen!

5. Het team dat na 20 quizzen de meeste punten heeft verzameld is de winnaar.

Er zijn prijzen voor de nrs 1, 2, 3, 4 en 5.

Er is ook een prijs - de inmiddels beroemde borrelplank- voor teams op de 15ste plaats, de 30ste plaats, de 45ste plaats en de 60ste plaats, uitgaande van de ranglijst > op alfabet.

6. Elke dag rond 11.00 uur wordt de nieuwe quiz naar je gemaild.

7. Je eerste inzending telt: vaker inzenden heeft dus geen zin.

De antwoorden worden de volgende dag na 11.00 uur gepubliceerd op Facebook, en krijg je ook per email.

De eerste quiz wordt gepubliceerd op 2 november, de laatste op 21 november.